Kroner & broer

Kroner brukes for å bygge opp tenner som er så skadet at behandling med fyllingsmaterialer ikke blir sterkt eller pent nok. Broer er kroner som er loddet sammen sidelengs slik at en tannluke kan tettes. Dette er kostbar, men ofte svært langsiktig behandling. Tennene ser og føles naturlig ut etter at du er ferdig.

Hvis behandling med kroner og broer inngår i rehabilitering av tannsett som er skadet som følge av tannkjøttssykdom (kronisk marginal periodontitt), ytes det økonomisk støtte fra Folketrygden.

Her hos oss har vi lang erfaring i restaurering av alvorlig skadde tannsett.