Implantater

Det å bruke implantater av titan som feste for tenner er en fantastisk teknologi som har blitt utviklet de siste 30-40 årene. Den gir utrolige muligheter for å hjelpe deg som mangler en eller flere tenner til å få erstattet disse på en trygg og skånsom måte.

Når tenner er tapt som følge av tannkjøttsykdom eller ved andre indikasjoner der Folketrygden delfinansierer behandlingen, kreves spesiell kompetanse. Høsten 2011 gjennomførte tannlege Arne Dullum kompetansegivende kurs i implantatprotetikk og har siden da rett til å utføre implantatprotetikk for Folketrygdens regning.

Tilsvarende spesialkompetanse kreves for selve den kirurgiske innsettingen av implantater i kjeven. Dette kan kun utføres av kjeve- eller oralkirurg eller spesialist i periodonti i de tilfeller da Folketrygden skal delfinansiere behandlingen.

Vi benytter i hovedsak implantater fra ITI/Straumann. Vi også tilby en budsjett-variant. Spør oss gjerne om dette hvis pris er svært avgjørende.

Behandling med implantater er ofte kostbar og krever nøye planlegging.

Spør oss om dette!