Folketrygden

I Norge har det lenge vært slik at voksne friske mennesker må ta ansvaret for -og den økonomiske belastningen med egen tannbehandling.

I de senere årene har dette blitt bedre. Nå yter Folketrygden ganske gode bidrag til pasienter med periodontitt (tannløsningssykdom) og til pasienter som får svekket tannhelse på grunn av annen sykdom eller medfødt lidelse.
Har du mistet en tann som følge av karies (tannråte) må du dessverre dekke alt selv, med unntak om det ligger spesielle grunner til dette. Det kan være ekstrem munntørrhet, odontofobi (tannlegeskrekk) m.m.. Sistnevnte har fått betydelig bedre ordninger de siste årene.

Vi registerer dine generelle helsopplysninger , og vil være behjelpelig med å få bidrag til tannbehandling hvis det er grunnlag for det.

Ytelsene beregnes utfra Helsedepartementets egne satser. Disse er lavere enn våre takster. Grovt sett får du dekket cirka 50% av behandlingskostnaden for en behandling som kommer inn under reglene til Folketrygden.