75% refusjon!

Er du 21 til 26 år? Da får du dekket 75% av tannlegetimen din hos oss

Trøndelag fylkeskommune refunderer 75% av utgiftene til nødvendige tannlegetjenester for 21-24-åringer. Er du folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Frosta, Steinkjer, Frøya, Hitra eller Grong kommune, kan du motta tannbehandling hos oss og kun betale egenandelen på 25% av totalkostnaden, resten av kostnaden sender vi direkte til Trøndelag Fylkeskommune etter avtale med kommunen.

Hvilke tannlegetjenester for 21-26-åringer dekkes?

 • Jevnlig/årlig undersøkelse (tannhelsesjekk med røntgen, puss og tannsteinsrens)
 • All nødvendig konserverende eller kurativ tannbehandling, basert på tannlegens vurdering av den enkeltes tannhelse, som
 • Reparasjon av hull i tennene (karies)
 • Behandling av (begynnende) tannkjøttbetennelse
 • Tanntrekking
 • Rotfylling
 • Erstatning av mistede fyllinger/bit av tann
 • Nødvendig reparasjon av tidligere tannbehandlinger
 • Trekk av visdomstenner
 • Tanngnissing

Hvilke tannlegetjenester for 21-26-åringer dekkes ikke?

 • Rent kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon (som tannbleking, Invisalign tannregulering, rent estetisk endring av tannstilling/tenner etc).
 • Den offentlige tannhelsetjenesten ved fylkeskommunen dekker ikke honorar for hygienetillegg, ikke-møtt eller for sent avbestilte timer, og dette må dekkes av pasienten selv.